آیتم های نمونه کار

پروژه هوشمند یاس یک ( برکر آلمان )

پروژه ویلا مسکونی هوشمند یاس یک که به صورت فول هوشمند با برند برکر انجام شده تمامی سیستم ها که شامل روشنایی هوشمند ، پرده برقی هوشمند ،تهویه هوشمند ، موتورخانه هوشمند ، آبیاری هوشمند در این پروژه انجام گردید.

پروژه هوشمند ساختمان امپراتور (برکر آلمان)

پروژه واحد مسکونی هوشمند ساختمان امپراتور که به صورت فول هوشمند با برند برکر انجام شده تمامی سیستم ها که شامل روشنایی هوشمند ، پرده برقی هوشمند ،تهویه هوشمند ، سیستم صوتی هوشمند ، فرمان صوتی هوشمند در این پروژه انجام گردید.