آیتم های نمونه کار

پروژه هوشمند ساختمان امپراتور (برکر آلمان)

پروژه واحد مسکونی هوشمند ساختمان امپراتور که به صورت فول هوشمند با برند برکر انجام شده تمامی سیستم ها که شامل روشنایی هوشمند ، پرده برقی هوشمند ،تهویه هوشمند ، سیستم صوتی هوشمند ، فرمان صوتی هوشمند در این پروژه انجام گردید.