آیتم های نمونه کار

پروژه هوشمند یاس یک ( برکر آلمان )

پروژه ویلا مسکونی هوشمند یاس یک که به صورت فول هوشمند با برند برکر انجام شده تمامی سیستم ها که شامل روشنایی هوشمند ، پرده برقی هوشمند ،تهویه هوشمند ، موتورخانه هوشمند ، آبیاری هوشمند در این پروژه انجام گردید.

پروژه هوشمند ویلایی محمودیه ( برکر آلمان )

پروژه ویلا مسکونی هوشمند محمودیه که به صورت فول هوشمند با برند برکر انجام شده تمامی سیستم ها که شامل روشنایی هوشمند ، پرده برقی هوشمند ،تهویه هوشمند ، موتورخانه هوشمند ، آبیاری هوشمند در این پروژه انجام گردید.