نوشته‌ها

تنوع محصول برند برکر آلمان

برند برکر آلمان در سال 1919 در آلمان فعالیت خود را آغاز نمود ، فعالیت کمپانی برکر در ابتدا در تولید تجهیزات برقی ساختمان از قبیل کلید و پریز آغاز شد در ادامه کمپانی برکر آلمان و کمپانی هگر آلمان همکاری خود را در طراحی و تولید تجهیزات برقی ساختمان از قبیل کلید و پریز ، تجهیزات تابلویی ، تجهیزات هوشمندسازی ساختمان آغاز نمودند