نوار پیشرفت

ابزار وردپرس مدعی ارائه خدمات نوین و جدیدی در زمینه وردپرس می باشد. بسیاری از کاربران در رابطه با امنیت سایت های وردپرسی خود از ما سوال می کنند ، اولین پاسخ این است که هیچگاه امنیت صد در صد نیست اما می توان تا ۹۹ درصد آن را قوی تر کرد. تیم ابزار وردپرس تجربه خوبی در این ضمینه کسب کرده است و شما می توانید با ارائه درخواست خود به دپارتمان مربوطه نسبت به امنیت سایت خود اقدام نمایید.

نوار پیشرفت حداقلی

BAR 1
0%
BAR 2
0%
BAR 3
0%
BAR 4
0%

نوار پیشرفت انیمیشنی

BAR 1
0%
BAR 2
0%
BAR 3
0%
BAR 4
0%

نوار پیشرفت بزرگ

1
2
3
4

نوار پیشرفت نمونه

HTML
CSS
Javascript
Video
Flash
Photoshop
After Effects
Premiere
Dreamweaver
Illustrator
Unagi